Individualnim pristupom svakom korisniku postižemo kvalitetnu fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u skladu s njegovim specifićnim potrebama.
GALERIJA
Fizikalna terapija & Rehabilitacija
©  2013  Mtherapy.com.hr

Fizikalna terapija & Rehabilitacija
vl. Melita Seder Marić
Bužanova 10       mob: 098 310 892     e-mail: info@mtherapy.com.hr